ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันอาชญากรรม

> การป้องกันการลักทรัพย์ในที่พักอาศัย
> การป้องกันการล้วงกระเป๋า
> การป้องกันการปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ และวิ่งราวทรัพย์ ตามสถานที่ประกอบการค้า หรือที่พักอาศัย
> การป้องกันการปล้น ชิง หรือวิ่งราวทรัพย์ ผู้เบิกเงินหรือนำเงินไปฝากธนาคาร
> การป้องกันการปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ ถูกทำร้ายร่างกายในอาคารสถานที่จอดรถ,ในลิฟท์, ในห้องพักโรงแรม
> การป้องกันอาชญากรรมของร้านเสริมสวย

กลับไปหน้าที่ผ่านมา

การป้องกันการลักทรัพย์ในที่พักอาศัย

เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินภายในบ้าน ขอแนะนำให้ปฏิบัติดังนี้
1.

2.


3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.
24.

ไม่ควรทิ้งบ้านไว้โดยไม่มีคนเฝ้าดูแล ควรให้มีคนที่เชื่อถือหรือวางใจได้อยู่เฝ้ดูแลบ้านหรือที่พักอาศัยตลอดเวลา
ก่อนออกจากบ้าน หรือที่พักอาศัย ควรปิดประตู หน้าต่างใส่กลอน กุญแจให้เรียบร้อย กุญแจและกลอนประตู
หน้าต่าง ควรเลือกใช้ชนิดมั่นคง แข็งแรง เพราะคนร้ายสามารถงัดหลุด หากติดลูกกรงเหล็กดัดจะทำให้้คนร้าย
งัดยากเพิ่มขึ้น แต่ต้องเว้นช่องไว้้หากเกิดไฟไหม้จะได้หนีออกได้
ควรร่วมมือกับเพื่อนบ้านในการดูแลบ้าน เมื่อออกจากบ้านก็ฝากเพื่อนบ้านให้ช่วยดูแล
ไม่ควรเก็บทรัพย์สินที่มีค่ามาก หรือเงินสดจำนวนมากไว้ในบ้าน
ที่ว่างเปล่าที่อยู่ติดกับที่พักอาศัย ไม่ควรปล่อยให้มีต้นไม้หรือหญ้าขึ้นสูง เพราะคนร้ายอาจใช้เป็นที่ี่กำบังเข้า
ทำการลักทรัพย์ และใช้เป็นที่ซ่อนตัวหรือหลบหนีได้ง่าย
บริเวณบ้านควรทำรั้วไม้สูงๆ และแข็งแรง กลางคืนควรเปิดไฟฟ้าให้มีแสงสว่างทั่วบริเวณบ้าน
เลี้ยงสุนัขหรือสัตว์อื่นที่ส่งเสียงดังเพื่อช่วยเตือนภัย สุนัขที่ควรเลี้ยงควรเป็นสุนัขที่เห่าเก่ง และขังกรงไว้ภายใน
บริเวณบ้านเพื่อกันการถูกวางยา
บ้าน 2 ชั้นที่ต่อเนื่องกับครัวให้ทำประตู หน้าต่างให้แน่นหนาแข็งแรง และการรับประทานอาหารชั้นล่าง ควรปิด
ประตู หน้าต่างชั้นบนให้เรียบร้อยทุกครั้ง
เมื่อมีผู้โทรศัพท์มาถามว่า มีใครอยู่บ้านบ้างหรือไม่ อาจเป็นการหาโอกาสเข้ามาโจรกรรม ให้ตอบว่ามีอยู่หลายคน
ควรเล่ารายละเอียดกลอุบายต่างๆ ของคนร้าย ให้กับคนรับใช้หรือผู้ที่พักอาศัยทราบ เพื่อเตือนสติ อย่าให้หลงเชื่อเล่ห์เหลี่ยมของคนร้าย และมีการเตรียมพร้อมในการป้องกันเหตุร้าย
การติดตั้งสัญญาณแจ้งภัยควรใช้สัญญาณไซเรนนื่องจากคนร้ายมักกลัวเสียงดังและเพื่อให้เพื่อนบ้านใกล้เคียง
ทราบ จะได้ช่วยเหลือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ
เมื่อบ้านไม่มีผู้อยู่อาศัยควรเปิดไฟทิ้งไว้ในห้องบ้าง
บ้านที่มีม่านเมื่อพลบค่ำควรรูดม่าน ปิดไม่ให้คนภายนอกมองเห็น
เวลากลางคืน เมื่อมีคนอยู่บ้านไม่ควรเปิดไฟในบ้านทิ้งเพราะคนร้ายจะเห็นทรัพย์สินภายในบ้านควรเปิดไฟ
นอกบ้าน หรือรอบบ้าน จะทำให้มองจากภายในเห็นภายนอกได้
ในเวลากลางคืนก่อนเปิดประตูบ้านให้ผู้ใด จะต้องดูทางช่องกระจกให้แน่ใจเสียก่อนว่าเป็นผู้ใด หรือจะใช้
โซ่ประตูคล้องไว้้ก่อนเปิดประตู
ต้องตรวจสอบบัตรประจำตัวของช่างซ่อม หรือตัวแทนของบริษัทต่างๆ ที่จะเข้ามาในบ้าน
อย่าปล่อยให้ผู้ใดเข้ามาในบ้านโดยไม่แน่ใจว่าเป็นบุคคลตามที่อ้างตัวมาจริง
พยายามจดจำตำหนิรูปพรรณคนแปลกหน้า หรือจดจำหมายเลขทะเบียนรถที่ต้องสงสัยและเข้ามาอยู่ในละแวกบ้าน
ให้หยุดส่งหนังสือพิมพ์กรณีไม่มีคนอยู่บ้าน เพราะหากไม่มีผู้ใดรับจะเป็นที่สังเกตว่าไม่มีคนอยู่บ้าน
การจ้างคนงาน คนรับใช้ หรือพนักงาน ควรมีสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวต่างๆ ถ่ายรูปและรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ญาติพี่น้อง เพื่อทราบที่อยู่ความเป็นมา อาชีพดั้งเดิม ความประพฤติตลอดจนญาติพี่น้อง หรือคนรู้จักเพื่อสามารถติดต่อในภายหลัง หากต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อทำการตรวจสอบประวัติิก็ให้ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่
เมื่อทราบเหตุ หรือรู้ว่ามีคนร้ายเข้าบ้าน อย่าคิดจับคนร้ายด้วยตนเองเพราะอาจได้รับอันตราย ควรป้องกันโดยการ
พยายามทำให้ผู้อื่น หรือเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้ทราบด้วยการทำให้เกิดเสียงหรือร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ
เมื่อเกิดเหตุแล้ว ควรช่วยกันรักษาสถานที่เกิดเหตุ ห้ามเคลื่อนย้าย ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไป
เกี่ยวข้องกับสถานที่เกิดเหตุ คอยจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะตรวจตราสถานที่เกิดเหตุเรียบร้อย
จอรายละเอียด ตำหนิ หรือลักษณะพิเศษ ของทรัพย์สินที่มีค่า และถ่ายรูปเก็บไว้ทุกรายการ
ร่วมกันจัดระบบการป้องกันตนเองของชุมชน เช่น การจัดกรรมการหมู่บ้านออกตรวจพื้นที่ , การจัดเวรยามหมู่บ้าน,
ติดกริ่งสัญญาณหรือตีเกราะสัญญาณขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้าย

กลับด้านบนการป้องกันการล้วงกระเป๋า
1.


2.
3.

4.

5.

6.

7.

ในการเดินทางไปในที่ต่างๆ ขอให้ทุกท่านคอยระมัดระวังทรัพย์สินที่ท่านพกพาติดตัวไป
โดยขอให้คำนึงถึง


การออกนอกบ้านหรือที่พักอาศัย ไม่ควรนำของมีค่าหรือทรัพย์สินจำนวนมากติดตัวไปด้วย กระเป๋าสตางค์
ไม่ควรพกในลักษณะที่กระเป๋าแผ่ออกมานอกกระเป๋ากางเกง ควรพกในตำแหน่งที่เมื่อกระเป๋าหายไป
เราสามารถรู้สึกตัวได้ทันที เช่น ที่กระเป๋ากางเกงด้านหน้า เป็นต้น
ถ้าจำเป็นต้องนำทรัพย์สินหรือของมีค่าติดตัวไปด้วย ก็ควรแยกเก็บไว้หลายๆ ที่
ในสถานที่ที่คนร้ายมักจะกระทำผิด เช่น ที่ที่มีคนเบียดเสียดหนาแน่นควรใช้ความระมัดระวัง
และเมื่อถูกชนหรือถูกเบียดโดยไม่จำเป็น ให้รีบสำรวจทรัพย์สินที่นำติดตัวไปด้วยทันที
เมื่อถูกคนร้ายล้วงกระเป๋า หรือรู้ตัวว่ากำลังถูกล้วงกระเป๋าให้รีบส่งเสียงดัง เช่น ร้องขอความช่วยเหลือ
และรีบแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใกล้ที่สุด
กระเป๋าถือของสตรีไม่ควรใส่ทรัพย์สินหรือของมีค่า และกระเป๋าไม่ควรหิ้ว หรือสะพายบ่าไว้ ควรใช้มือ
จับกุมหรือกระชับไว้
พึงระลึกไว้เสมอว่าคนร้ายประเภทนี้ เป็นได้ทุกเพศ ทุกวัย มักแต่งตัวสุภาพเรียบร้อย
และถือหนังสือพิมพ์หรือสิ่งของที่ใช้เป็นที่บังตาได้ดี
เมื่อพบคนร้ายกำลังล้วงกระเป๋าของบุคคลอื่น ก็ให้ส่งเสียงดังขึ้น หรือบอกใกล้เคียงรู้เห็น เพื่อช่วยกัน
จับกุมตัว หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจใกล้เคียงเพื่อทำการจับกุม

กลับด้านบนการป้องกันการปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ และวิ่งราวทรัพย์
ตามสามสถานที่ประกอบการค้า หรือที่พักอาศัย1.

2.3.

4.
5.

6.


7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

เพื่อเป็นการป้องกันในทรัพย์ที่ติดตัวไปกับท่านในที่ต่างๆ ขอให้ระมัดระวังตัวท่านเอง โดย

การติดสัญญาณแจ้งภัยไว้หลายๆ แห่ง เพื่อให้ผู้อื่นหรือเพื่อนบ้านใกล้เคียงทราบกำหนดสัญญาณ
ควรตีเกราะขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้าย และแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ
การจ้างคนงาน คนรับใช้ หรือพนักงาน ควรมีสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวต่างๆ
ถ่ายรูปและรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ญาติพี่น้อง เพื่อทราบที่อยู่ความเป็นมา อาชีพดั้งเดิม
ความประพฤติตลอดจนญาติพี่น้องหรือคนรู้จักเพื่อสามารถติดต่อในภายหลัง หากต้องการให้เจ้าหน้าที่
ี่ตำรวจพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อทำการตรวจสอบประวัติก็ให้ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่
เครื่องประดับที่มีไว้แต่งตัว หรือไว้เพื่อค้าขาย ถ้าเป็นไปได้ควรจดรายละเอียดตำหนิรูปพรรณ ลักษณะ
พิเศษ ราคา และถ่ายรูปเก็บไว้
ไม่ควรติดกลอนประตู หน้าต่าง ด้านนอก เพราะคนร้ายจะใช้เป็นห้องขังได้เป็นอย่างดี
ระมัดระวังคนแปลกหน้าที่มาเดินวนเวียนไปมาหลายครั้ง หรือมีท่าทางพิรุธน่าสงสัย ควรรีบแจ้งให
้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ
ไม่ควรอยู่ทำการค้า หรือธุรกิจ ในห้างร้าน บริษัท เพียงคนเดียว เมื่อหยิงสินค้าหรือสิ่งของจากหลังร้าน
ชั้นบน หรือที่เก็บของ ควรมีผู้อยู่ดูแลหน้าร้านหรืออยู่กับลูกค้าเสมอ และควรระมัดระวังเป็นพิเศษ
เมื่อมีลูกค้าเข้ามาในร้านคราวละมากๆ
ควรผูกมิตรกับเพื่อนบ้านใกล้เคียง เพื่อช่วยเป็นหูเป็นตาและให้ความช่วยเหลือแก่กันและกัน
ไม่ควรเก็บเงินสดจำนวนมาก หรือทรัพย์สินที่มีค่าไว้ในสถานที่ประกอบการค้า
การเปิด-ปิดสถานที่ประกอบการค้า ไม่ควรเปิดแต่เช้าตรู่หรือยังมืดอยู่ และไม่ควรปิดจนค่ำ หรือดึกเกินไป
ขณะที่จะปิดหรือกำลังจะปิดสถานประกอบการ หากมีคนแปลกหน้ามาติดต่อการค้าหรือธุรกิจต่างๆ
ควรพิจารณาและระมัดระวังอาจจะเป็นคนร้าย ถ้าเป็นไปได้ควรรีบปฏิเสธในทุกเรื่องโดยอ้างว่าปิดทำการแล้ว
พยายามจดจำตำหนิรูปพรรณคนที่เข้ามาติดต่อ หากเป็นคนร้ายแล้วก่อเหตุขึ้นจะได้แจ้งรายละเอียด
ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการจับกุม
ไม่ควรมีแต่เพียงเด็ก หรือสตรีเท่านั้นอยู่เฝ้าดูแลสถานประกอบการหรือที่พักอาศัย
ควรสำรวจ ประตู หน้าต่าง ช่องระบายอากาศ ของสถานประกอบการค้า หรือที่พักอาศัยให้อยู่ในสภาพที่
ี่มั่นคงแข็งแรง การปิดทุกครั้งต้องใส่กลอน ใส่กุญแจอย่างแน่นหนาทุกครั้ง
ไม่ควรนำสินค้าหรือเครื่องประดับที่มีราคาแพง ๆ ออกมาให้ลูกค้าเลือกหลายๆ แบบ หลายๆ ชนิดในคราวเดียวกัน
การจัดสถานประกอบการค้า ควรให้สามารถมองเห็นได้จากภายนอก
เมื่อเกิดเหตุพยายามสงบสติอารมณ์ แล้วจดจำตำหนิรูปพรรณของคนร้าย การแต่งกาย อาวุธ พาหนะ
เส้นทางหลบหนี
เมื่อเกิดเหตุควรช่วยรักษาสถานที่เกิดเหตุ จนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเดินทางมาถึง
อย่าพยายามจับคนร้ายโดยลำพังด้วยตนเอง เมื่อคนร้ายก่อเหตุให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบโดยเร็ว
วัว ควาย ในหมู่บ้านควรจัดเป็นคอกรวมและมีเวรยามดูแลรักษาตลอดคืน
กรณีที่มีการซื้อขาย พืชผลทางการเกษตรหรือสัตว์ที่มีมูลค่าสูงไม่ควรเก็บเงินสดไว้ที่บ้านควรใช้บริการของธนาคาร
การเบิกจ่ายเงินเดือนของหน่วยราชการและบริษัทห้างร้านควรเบิกจ่ายกับธนาคารในท้องที่ หากไม่มีควร
ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเบิกเงิน และไม่ควรเดินทางในเวลากลางคืน

กลับด้านบนการป้องกันการปล้น ชิง หรือวิ่งราวทรัพย์
ผู้เบิกเงินหรือนำเงินไปฝากธนาคาร1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.


10.

ในการเดินทางไปธนาคาร เพื่อติดต่อธุระกิจต่างๆ ควรจะ

การเบิกเงินหรือถอนเงินจำนวนมากๆ จากสถาบันการเงินควรขอเจ้าหน้าที่ตำรวจไปคุ้มกันหรือขอความร่วมมือ
จากธนาคารนำส่งเงินให้ที่บ้าน
การนำเงินสดจำนวนมากๆ ติดตัว ไม่ว่าจะเป็นการนำไปฝากธนาคารหรือถอนจากธนาคารก็ดีีควรระมัดระวังบุคคล
แปลกหน้าที่ติดตามหรือเฝ้าดูอยู่
การเบิกเงินจากธนาคารเป็นจำนวนมากๆ ควรไปนับเงินในที่ลับตา เช่น ห้องผู้จัดการ หรือติดต่อผู้จัดการ
ให้อำนวยความสะดวก
ถ้าพบรถยนต์หรือจักรยานยนต์ แล่นติดตามมาโดยผิดสังเกต หรือสงสัยว่ากำลังถูกติดตามให้ขับรถเข้าหา
เจ้าหน้าที่ี่ตำรวจที่ใกล้ที่สุดทันที หรือพยายามอย่าหยุดหรือจอดรถหรือนำเงินออกจากรถโดยเด็ดขาด
การไปเบิกหรือถอนเงิน หรือนำเงินไปฝากธนาคาร ไม่ควรกระทำในเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นประจำ
เมื่อเบิกเงินจากธนาคาร ไม่ควรใส่ถุงกระดาษของธนาคาร ควรแยกเก็บไว้หลายๆ แห่ง
หลังจากเบิกเงินจำนวนมากและขับรถไปในที่เปลี่ยว ในซอย ที่มืด หรือติดไฟแดงให้เพิ่มความระมัดระวังเป็น
พิเศษ
เมื่อเกิดเหตุพยายามจดจำรายละเอียด ตำหนิรูปพรรณคนร้าย การแต่งกายรวมทั้งยานพาหนะของคนร้าย
และอาวุธ ตลอดจนเส้นทางหลบหนีหลังเกิดเหตุต้องพยายามรักษาร่องรอยในสถานที่เกิดเหตุไว้
จนกว่าตำรวจจะมาถึง
หากพบเห็นคนร้ายกระทำผิด หรือกระทำผิดแล้วกำลังหลบหนีให้พยายามจดจำรายละเอียดเกี่ยวกับตำหนิ
ิรูปพรรณของคนร้ายการแต่งกายรวมทั้งยานพาหนะอาวุธและเส้นทางหลบหนีของคนร้ายหรือรีบแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทราบ

กลับด้านบนการป้องกันการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ถูกทำร้ายร่างกาย
ในอาคาร สถานที่จอดรถ , ในลิฟท์ ในห้องพักโรงแรม1.


2.


3.

4.

5.

เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายอันจะเกิดกับทรัพย์สินที่นำติดตัวไป ควรจะ

สถานที่เปลี่ยว มืด โดยเฉพาะที่จอดรถตามอาคารที่จอดดรถในเมืองใหญ่ๆ เช่น กรุงเทพมหานคร
เป็นสถานที่เปิดโอกาสให้คนร้ายที่แอบซ่อนอยู่ อาจทำการปล้นทรัพย์ได้โดยง่าย ดังนั้นควรหลีกเลี่ยง
การเดินในสถานที่ดังกล่างเพียงผู้เดียวจำเป็นต้องเดินก็จงใช้ความระมัดระวัง
ผู้หญิงที่จะใช้ลิฟท์ แม้ว่าเป็นลิฟท์ในแฟลตที่พักของตนเอง หากท่านไปคนเดียวก่อนเข้าลิฟต์
ถ้ามีคนแปลกหน้าที่ท่านไม่รู้จักมาก่อนอยู่ในลิฟต์ ไม่ควรเสี่ยงใช้ลิฟต์ เพราะท่านอาจชิงทรัพย์,ปล้นทรัพย์
หรือถูกทำร้ายข่มขืนได้
ผู้หญิงควรหลีกเลี่ยงการเดินลำพังในที่เปลี่ยวมืด หรือลานจอดรถกล้างใหญ่เพราะอาจมีคนร้ายหลบซ่อนและ
เข้าทำการชิงทรัพย์ , ปล้นทรัพย์ หรือถูกทำร้ายข่มขืนได้ ควรหาเพื่อนร่วมทางไปด้วย
ห้องพักตามโรงแรม เมื่อมีคนกดกริ่ง หรือเคาะประตูเรียกให้เปิดประตู ก่อนเปิดประตูให้ดูทางช่องดู
ูภายนอกซึ่งติดอยู่กับบานประตู และก่อนจะเปิดประตูควรคล้องโซ่ประตู
ห้องพักตามโรงแรม เวลาอยู่ในห้องพักให้ใส่กลอนประตูหรือล๊อกกุญแจและคล้องโซ่ประตูด้วย

กลับด้านบนการป้องกันอาชญากรรมของร้านเสริมสวย1.

2.

3.
4.
5.

สำหรับผู้ที่ดำเนินกิจการร้านเสริมสวย ขอให้ระมัดระวังและหมั่นสังเกตผิดปกติที่เกิดขึ้น หรือ

ระวังคนแปลกหน้า เพราะร้านเสริมสวยส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ขาประจำหรือคนในละแวกใกล้เคียงซึ่งเคยเห็นหน้ากัน
มาก่อนเท่านั้น จึงควรระวังสังเกตคนแปลกหน้าให้มากที่สุดถึงแม้จะเป็นผู้หญิงก็ตาม
ถ้าพบว่ามีรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ มาวิ่งวนเวียนแถวหน้าร้านให้สังเกต จดจำหมายเลขทะเบียน ลักษณะ
คนขับ สีรถ ยี่ห้อไว้ให้ดี
หากพบพฤติการณ์ที่น่าสงสัย ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบทันที
ไม่ควรรับช่างเสริมสวยที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกภายในร้านใหม่ โดยไม่ทราบประวัติมาก่อน
ควรจะใช้มาตรการป้องกันตนเอง อย่างน้อยที่ประตูควรติดโซ่เล็กๆ ขวางทางเข้าออกไว้ป้องกันการเข้ามาอย่าง
รวดเร็วชนิดที่ไม่ได้ตั้งตัว และสามารถแง้มดูได้


กลับด้านบน