ประวัติความเป็นมาของสถานีตำรวจภูธรแกดำ

*เมื่อปี พ.ศ.2520 ก่อตั้งเป็นสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอแกดำ ที่ทำการเดิมเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น และยกฐานะขึ้นเป็นสถานีตำรวจภูธรแกดำ เมื่อปี พ.ศ.2531

*ตั้งอยู่เลขที่ 176 หมู่ที่ 2 ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดมหาสารคาม  
ห่างจากตัวจังหวัด  25 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 17 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา

*เมื่อปี พ.ศ.2559 ได้รับงบประมาณก่อสร้าง อาคารที่ทำการหลังใหม่ เป็นอาคารขนาดกลาง 3 ชั้น